Jak fungují naše metody?

Školy neumí vyučovat jazyky.

Nudné doplňování do vět. Nekonečné drcení slovíček. Ani ťuk o výslovnosti. A na konci toho všeho není člověk schopný se zeptat, kde je záchod.

Co je za problém...

Přes doplňování do vět se nenaučíte mluvit, jenom doplňovat do vět.

Přes drcení se seznamu slovíček se nenaučíte mluvit, jenom se drtit seznam slovíček.

Lidem je k ničemu znát názvy všech dvanácti anglických časů. Nikdo nepotřebuje zpaměti znát deset možných překladů slova „vysoký“.

...a jak jsme to vyřešili?

Nezatěžujeme složitými definicemi. Neztrácíme čas zdlouhavým vysvětlováním.

Nevíte si rady se cvičením? Dáme vám správné řešení.

Nezvládáte gramatiku? Vysvětlíme ji přes příklady ze skutečného života. A bez neznámých slov.

Nepamatujete si slovíčka? Efektivně je vás naučíme. Bez žádného zírání do seznamů.

Při učení používáme metody založené na úspěšné společnosti Memrise, programu Anki a na práci amerického učitele a autora George Tromleyho